Luis Fonsi – Despacito Notaları. PDF, JPEG ve do-re-mi yazıyla notaları

JPEG 1:


Alternatif:

Despacito Yazıyla Notaları

Si             Si        Si        Si

Si    Si   ^Do#-^Re-^Do#-Si

Sol     La – Si       Si       Si

Si       Si  ^Do#  ^Re-Si    La

La        La-La   ^Re-^Re-^Mi-^Fa#

^Mi-^Re  ^Mi-^Do#  Do#-Si-La

La-Si-^Do#-^Re-^Mi

Si La-Si-La-Fa#

^Re ^Re-^Re Si La ^Fa#-^Mi ^Re-^Mi

^Mi ^Fa# ^Mi-^Re Si ^Fa# ^Mi ^Re-Si-La

^Mi   ^Mi   ^Mi-^Fa# ^Mi-^Re  Si-La    Si-^Re   ^Si-^Fa#

^Fa#-^Sol-^Fa#-^Mi-^Re-^Mi

Si      Si    Si      Si – Si  –  Si

Si          Si      Si   ^Mi  ^Fa# ^Mi-^Re

Si       Si    Si-Si    Si

Si             Si     Si   ^Mi  ^Fa# ^Mi-^Re

La        La     La   ^Re-^Re  ^Re  ^Re  ^Mi

^Fa# ^Mi-^Re ^Mi ^Mi  ^Mi-^Mi  ^Fa#

^Mi-^Mi  ^Mi  ^Mi  ^Mi

^Fa# ^Mi ^Re ^Fa# ^Mi-^Re

^Re-^Do#-Si-Fa#

Fa#-Fa#   Fa#-Fa#-Si  Si   Si-Si     Si-La-Si-Sol

Sol-Sol     Sol   Sol  Si-Si  Si-Si   Si  ^Do#-^Re-La

La-La     La   La      La – La  ^Re  ^Re  ^Re-^Re  ^Mi-^Mi-^Do#

^Re-^Do-Si-Fa#

Fa#-Fa#      Fa#-Fa#-Si   Si    Si-Si    Si-La-Si-Sol

Sol-Sol     Sol   Sol      Si-Si-Si   Si   Si  ^Do#-^Re-^La

La   La-La   La  La    La-La   ^Re ^Re  ^Mi-^Mi-^Mi-^Do#

0 0 oylar
Article Rating